20ετή εμπειρία στην Ελλάδα & στο εξωτερικό (Η.Π.Α.)

Θέρμανση


  • Μελέτη και κατασκευή συστημάτων θέρμανσης ηλιοθερμίας, φυσικού αερίου και πετρελαίου, σε ατομικές και κεντρικές εγκαταστάσεις.

  • Εμπορία και εγκατάσταση λεβητών, θερμαντικών σωμάτων και ειδών θέρμανσης.

  • Ariston
  • PENTEK
  • MATRIKX
  • DOULTON
  • BUDERUS
  • OMNIPURE