Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις ΕΥΡΩΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τσαβδαρίδης
 
 
 
 
 
 
Επιλογή γλώσσας
 
 
 
 
 
 
 
20ετή εμπειρία στην Ελλάδα & στο εξωτερικό (Η.Π.Α.)
 
 
 
 
 
 
 

Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις ΕΥΡΩΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τσαβδαρίδης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

 
 
Η ΕΥΡΩΥΔΡΑΥΛΙΚΗ δραστηριοποιείται στην κατασκευή και επιδιόρθωση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και στην εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού.

Στόχος μας είναι η ποιοτική παροχή υπηρεσιών και υλικών με σεβασμό και συνέπεια προς τους πελάτες μας.

 
 
 
Θερμουδραυλικές εγκαταστάσεις ΕΥΡΩΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τσαβδαρίδης
 
 
 
 
Ο ιδιοκτήτης Ιωάννης Τσαβδαρίδης διαθέτει 20ετή εμπειρίαστην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Η.Π.Α.).

Είναι αδειούχος θερμοϋδραυλικός (Αρ. Αδείας Θ 2622), αδειούχος εγκαταστάτης φυσικού αερίου (Αρ. Αδείας Θ 2652) και μέλος του συνδέσμου υδραυλικών Θεσσαλονίκης (ΣΕΥΘ).
 
Θερμουδραυλικές εγκαταστάσεις ΕΥΡΩΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τσαβδαρίδης